Általános téjékoztató Általános tájékoztató

Iskolánk technikumi és szakképző évfolyamokra várja nagy szeretettel a felvételizőket.

Technikumi képzés

5 éves tanulmányi időt jelent, mely során első két évben a választott ágazatnak (mezőgazdaság vagy élelmiszeripar) megfelelő alapoktatás zajlik. A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, melynek teljesítése után lehet ágaszati szakmairányt választani. Mezőgazdasági technikumon belül ez lehet állattenyésztés vagy növénytermesztés. Kertésztechnikusnak készülőknél az alábbi szakmairányok választhatók: dísznövénytermesztő, virágkötő; gyógynövénytermesztő; gyümölcstermesztő; parképítő és –fenntartó; zöldségtermesztő. Ezek közül az első két szakmairány indítására várunk tanulókat. Sütő-cukrászipari technikumon nincs választható szakmairány, azaz mindenki sütő-cukrászipari technikus lesz a végzettség megszerzésekor. Technikumban matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban! Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel. Az érettségi megkezdődik a 4. tanulmányi év végén, célszerűen három tantárgyból (magyar, történelem, matematika) és folytatódik az 5. tanév végén idegen nyelv és szakmai tantárgyakból. Ezzel kihúzódik a felkészülési idő, könnyebbé válik a felkészülés, valamint az 5. év végi szakmai vizsga egyben technikusi és érettségi vizsga is lesz. Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, ami nagy előnyt jelent a továbbtanulni vágyoknak. A technikumi képzésbe jelentkezők számára további előny, hogy a képzésük alatt tanulmányi eredményüknek megfelelő ösztöndíjat kapnak minden hónapban, továbbá a képzés során megkötött munkaszerződésekkel egyéb pénzösszeghez juthatnak a tanulók. Iskolánk Jávorka autósiskolája révén pedig kedvezménykehez juthatnak a jogosítványuk megszerzéséhez. Az iskola tangazdagsági és az egyre bővüli duális képzőhelyi partnerek száma biztosítja a gyakorlatorientált képzést, mellyel tényleges gyakorlati tudást kapnak tanulóink.

Szakképző iskolai képzés

3 éves tanulmányi időt jelent, mely során az első tanévben az ágazatnak megfelelő (mezőgazdaság vagy élelmiszeripar) alapoktatásban részesülnek a tanulók. A 9. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, melynek teljesítése után lehet ágaszati duális képzőhelyekre kikerülni gyakorlati képzésre. Gazda képzés esetében ekkor kell választani szakmairányt, mely állattenyésztő vagy növénytermesztő lehet. A szakképző iskolai képzés során a 9. évfolyamon szakképzési ösztöndíjat kapnak a tanulók, a későbbi évfolyamokon (10.-11.) pedig duális képzés folyik, melynek során elsősorban munkaszerződés keretén belül kapnak pénzt a tanulók, vagy aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális képzésben, az szakképzési ösztöndíjat kap.

Mezőgazdasági Mezőgazdasági technikus

5 0811 17 09

A mezőgazdasági technikumba jelentkezők az ágazati alapoktatás kétéves időszaka után szakmairányt választhatnak, mely iskolánkban az állattenyésztő vagy a növénytermesztő szakmairány lehet.

Állattenyésztő szakmairány

Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja az állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban. Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a prevenciós feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket. Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában. Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó telepek napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat.

Növénytermesztő szakmairány

A növénytermesztő a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos vizsgálatokat végez, elemző és végrehajtó feladatokat lát el. A növények termesztésének környezeti feltételeit vizsgálja és értékeli, precíziós növénytermesztést alkalmaz. Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi a növénytermesztési munkák lebonyolítását a vetés-előkészítéstől a betakarításig, illetve az értékesítésig. A szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként irányítja a termelési folyamatokat. Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó növényvédelmet folytat, irányítja a növényvédelmi tevékenységet. Irányítja a növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket.

Sütő-cukrász technikus

5 0721 05 13

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma ismereteivel egyaránt. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. Akkor is jó választás, ha szakirányú felsőfokú végzettséget szeretnél szerezni.

Téged várunk ha,

Kertész technikus

5 0812 17 06

Kertész technikumi képzés ideje alatt alapoktatás során megismerkednek a kertészet részterületeivel és a mezőgazdaság általános ismereteivel tanulóink, mely ismeretek bírtokában a 10. évfolyam végén választhatnak szakmairányt a következők közül: Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány, Gyógynövénytermesztő; Gyümölcstermesztő; Parképítő és –fenntartó; Zöldségtermesztő. a felsorolt szakmairányok közül kiemelten a dísznövénytermesztés irány valamint zöldség és gyümölcstermesztés irányok azok, melyekre tanulókat várunk, ezért a következőkben ezek rövid ismertetése olvasható.

Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány

A dísznövénytermesztő, virágkötő szakember dísznövényeket szaporít, kitermelést, szedést, betakarítást végez; palántát, csemetét állít elő, nevel, gondoz. Előkészíti a szaporítóanyagot, ültet, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést, növényápolási munkákat végez. Szakszerűen használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Betartja a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Önállóan tervezi és szervezi a dísznövénytermesztés munkafolyamatait. Vágott virágokat, zöldeket, cserepes növényeket kezel, gondoz, készít elő, csomagol. Szaktanácsot ad a vásárlónak, megrendelőnek a növényelhelyezésre, -ápolásra, a virágdíszek kiválasztására. Különböző stílusú alkalmi csokrokat-, tűzött virágdíszeket, koszorúkat készít, csomagol. Elvégzi a virágdíszítési feladatokat, növény-összeültetéseket helyez ki, azokról tervet készít, kalkulációt végez. Előkészíti és lebonyolítja a virágeladást. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Betartja a virágkötészethez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset és környezetvédelmi előírásokat. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Gyümölcstermesztő szakmairány

A gyümölcstermesztő szakember gyümölcs- és szőlőtermő növényeket telepít. Ültetvényt létesít, ápol, fenntart. Elkészíti és karbantartja a gyümölcs- és szőlőültetvény támberendezését, kerítését. Előállítja a szőlő- és gyümölcstermő növények szaporítóanyagát: bujtványt, dugványt, oltványt készít, előállítja a gyümölcsfák alanyául szolgáló magoncokat. Alakító metszés során kialakítja a gyümölcstermő növények koronaformáit és a szőlőtő tőkeformáit. A kialakított termőfelületeket metszéssel fenntartja. Szakszerűen műveli az ültetvények talaját. Tápanyaggazdálkodási tevékenységet végez. Öntözőberendezést üzemeltet. A gyümölcs és szőlőültetvényben zöldmunkákat és növényvédelmi munkát végez. Gyümölcsöt, szőlőt betakarít, manipulál, csomagol, feldolgozóba, tárolóba szállít. Működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Tervezi és szervezi az ültetvény munkafolyamatait. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Ellátja a gyümölcs- és a szőlőtermesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait. Önálló vállalkozást alapít és működtet. A Parképítő és – fenntartó szakember kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat épít, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesít, telepít, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít. Növényeket telepít és zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat épít és tart fenn. A történelmi korok és a mai kor kertjeinek irányzatait, építészeti és kertművészeti alapelveit alkalmazza. A legismertebb kerttervezési szoftverek egyikével házikertekhez készít tervlapokat és gépi látványterveket. Építési és művezetői feladatokat lát el a települések zöldfelületeinek engedélyköteles tervdokumentációi alapján. Működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. A feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítja. Munkája során betartja a munka-, és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályokat. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Zöldségtermesztő szakmairány

A zöldségtermesztő szakember zöldségnövényeket szaporít, ültet. Talajművelést, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást végez. Öntözőberendezéseket üzemeltet. Növényvédelmi feladatot lát el. Betakarítja, manipulálja, csomagolja, szállítja, tárolja a zöldségnövényeket. Zöldség vetőmag termesztési feladatokat végez. Használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Elvégzi a zöldségtermesztés munkafolyamatainak tervezését, szervezését. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Tervet, kalkulációt, dokumentációt készít. Munkáját a munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási, környezetvédelmi előírásokat betartva végzi. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Kertész

4 0812 17 05

A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és karbantart. Aktívan részt vesznek tanulóink iskolánk kertészeti munkáiban, legyen ez szabadföldi termesztés, üvegházi termesztés. Karbantartják az iskola zöldfelületeit, értékesítésre kertészeti árukat termesztenek. Megismerkednek a kertészeten belül a zöldségnövények, gyümölcsfélék, dísznövények és a szőlő termesztéskultúrájával. Sokat dolgoznak szabad levegőn, megtanítjuk őket az egészséges élelmiszerek előállítására, majd azok eltárolására, értékesítésére.

Gazda

4 0811 17 04

A Gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, kereskedelmi és gazdasági szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, alapvető tevékenysége a mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás. Táj- és környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, elsődleges feldolgozási, tárolási és értékesítési tevékenységet folytat. A családi gazdaságok szervezője és fő munkaereje, működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ellátja más üzemekben a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és gyakorlati felkészültségével segíti az új technológiák bevezetését. Két szakmairány közül választhatnak a hozzánk jelentkezők a 9. évfolyam sikeres elvégzését követően:

Gazda - Állattenyésztő szakmairány

A gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja az állatjólléti és higiéniai előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a prevenciós, a járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Teljesíti az állatok szakszerű elhelyezésével, gondozásával kapcsolatos szakmai és gazdasági elvárásokat, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat. A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére - külön hatósági vizsga keretében - a alatt lehetőség van.

Gazda - Növénytermesztő szakmairány

A talaj termőképességének, a növényzet környezeti feltételeinek figyelembevételével végzi a növénykultúrák gazdaságos termesztését, a vetés-előkészítéstől a betakarításig vagy az értékesítésig. Segíti, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat. Ellátja a növényvédelmi feladatokat, a szakmai, környezetvédelmi, egészségügyi és higiéniai követelmények szerint, gondoskodik a vegyszerek kezeléséről, tárolásáról. A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére a képzés alatt lehetőség van.

Mezőgazdasági gépész

4 0810 17 07

A mezőgazdasági gépész szakma ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdasági termesztés és a megvalósításához alkalmazott korszerű mezőgazdasági erőgépek és munkagépek kezelése és üzemeltetése. A mezőgazdasági gépész a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek napi és időszakos karbantartását a gépkönyvi előírások alapján elvégzi. Az erőgépeket és a munkagépeket szakszerűen összekapcsolja, betartva a biztonsági előírásokat. A gépkapcsolatot beállítja a megadott paraméterek alapján az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésre. Elvégzi a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit. Kezeli a precíziós mezőgazdasági termelést támogató elektronikai eszközöket. Felelősen végzi az üzemeltetési munkákat. Az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat feltárja és kijavítja. Irányítás mellett elvégzi a nagyobb javítási munkákat is. Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

Pék

4 0721 05 11

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A pék a legrégebbi szakmák egyike. Munkájának és szakértelmének köszönhetően kerülhet a boltok polcaira a legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. A pék készíti a péksüteményeket, a kalácsokat, pogácsákat, leveles termékeket. A pék munkáját ma már korszerű gépek és technológiák segítik, hogy ne legyen annyira megterhelő, mint régebben.

A pék kis-, közép- és nagyüzemekben többek között kenyérféleségeket, péksüteményeket és egyéb – tojással, margarinnal dúsított – termékeket készít. Ehhez a szakmához nem elég szeretni a meleg kenyér illatát. De aki igazán elszánt és kreatív egyéniség, valamint elhivatott a szakma iránt, annak minden – sütödében eltöltött- perc öröm. Az alapanyagokat az elkészítésre váró pékáruk alapján rendeli meg, előkészíti és elvégzi kenyérgyártás technológiai folyamatsorait, miközben állandóan felügyeli és szabályozza azt a minőségi előírásoknak megfelelően.

Nagyüzemekben futószalag mellett egész nap állva dolgozni unalmas és egyoldalú munka lehet. Kispékségekben kevesebb személy, baráti légkör és változatosabb a munka. A pék munka középnehéz munkának minősül. A fizikailag megterhelő munkafolyamatokban gépek segítik a munkát, de azért még mindig sokat kell cipelni, hajolni, jönni-menni a pékműhelyben. Jellemző a korai kelés, hogy a fogyasztók már korán reggel friss pékáruhoz juthassanak.

A korszerű üzemekben, az előhűtött vagy fagyasztott félkész termékek terjedésével a munkaidő rugalmasabban alakítható a piaci keresletnek megfelelően.

Ma kezd újra teret hódítani a helyi kis pékség, a személyes kapcsolaton alapuló igényes termékekre való igény.

Pék-cukrász

4 0721 05 12

Az élelmiszeripari ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A pék-cukrász képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel. Jól látható, hogy a cukrászatok is készítenek sütőipari termékeket és a pékségek is cukrász termékeket. Ennek a kettős igénynek a kiszolgálására alkalmasak a pék-cukrász végzettséggel rendelkező szakemberek.

Ajánljuk a szakmát, ha érdekelnek az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása.

A képzettséggel a nálunk végző indíthat önálló vállalkozást – sütödét vagy cukrászatot – és szakosodhat egyes termékek értékesítésére is.